Book tid her

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Som kunde hos Autogaarden Ikast A/S betror du os og Suzuki Bilimport Danmark A/S dine oplysninger. Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke informationer og data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Hvem vi er:

Autogaarden Ikast A/S
Eli Christensensvej 4
7430 Ikast

CVR nr. 15283009
post@auto-ikast.dk

og

Suzuki Bilimport Danmark A/S
Unionsvej 16
4600 Køge

CVRnr. 27296602

www.suzuki.dk

For kontakt: https://www.suzuki.dk/om/kontakt/kontakt-suzuki

Hvilke persondata behandler vi?

I dette afsnit kan du læse mere om, hvor vi indsamler persondata om dig, hvilke data det drejer sig om, og hvordan vi bruger dem.

Ved besøg på hjemmesider og digitale medier

På vores hjemmesider indsamler vi kun persondata, når du selv giver dem til os. Eksempelvis når du booker et service til din bil, booker en prøvetur, bestiller en brochure eller skriver til os igennem vores kontaktformular. Det vil typisk være navn, adresse, e-mail og telefonnr. samt i situationen relevante oplysninger om din bil.

Når du sender dine informationer til os, modtager vi dem i sikre kundedatabase-systemer til videre behandling. Herved giver du Autogaarden Ikast A/S og Suzuki Bilimport Danmark lov til at kontakte dig via disse informationer, eksempelvis med henblik på booking af prøvetur.

Ved at benytte vores hjemmesider accepterer du dog, at vi indsamler data om dig via cookies.

Cookiedata

Autogaarden Ikasts hjemmesider anvender cookies. En cookie er en fil, som gemmes på din computer – således at hjemmesiden kan genkende computeren næste gang, den besøger vores hjemmeside. Cookies er små ufarlige tekstfiler, som ikke kan sprede computervirus eller på anden måde forvolde skade. Formålet med cookies er at hjælpe hjemmesiden med at identificere brugeren for dermed at give en mere effektiv brug af sitet og en for brugeren bedre oplevelse. vores hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

Session cookie
En session cookie identificerer dig som bruger i løbet af den tid, du er på sitet. Denne cookie slettes efter et år.

Analytics cookie
En analytics cookie anvendes til at måle, hvilke sider og elementer der tilgås på vores hjemmeside. Vi bruger Google Analytics til at indsamle statistik, som anvendes til at forbedre sitet. Denne cookie slettes efter 2 år.

Annonce cookies

Vi anvender annonce cookies (også kendt som: “pixel tags”) til at følge online-adfærden hos den bruger, der besøger webstedet med det formål at optimere vores marketing kommunikation. Annonce cookies anvendes af tredjeparts teknologier, som vores eksempelvis kan anvende til at skræddersy annoncering, målrettet brugernes specifikke interesser. Via tredjepartsannonceringsnetværk, Google annonceringsfunktioner samt retargeting funktionerne i Google Adwords kan brugerne eksponeres for vores annoncering på andre websites. Deisse cookie cookies slettes efter 1 år.

3. parts cookies
Da vores hjemmeside integrerer med youtube.com, facebook.com og fonts.com, anvendes der 3. parts cookies herfra.

Cookie accept
Når du har accepteret brugen af cookies (enten ved at klikke accept eller ved at klikke videre på sitet), gemmes en cookie med denne information. Dermed vil du ikke blive præsenteret for dette næste gang, du besøger sitet. Denne accept gemmes i et år.

Hvordan slipper jeg helt for cookies
Såfremt du ønsker at slette eller helt at undgå cookies, finder du information og vejledninger her: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Tracking af e-mails

Hvis du modtager elektronisk markedsføring fra os, tracker vi oplysninger om aflevering og åbning m.v. af e-mails, herunder om der er klikket på links i meddelelsen. En del af disse oplysninger indsamler vi ved brug af tracking-mekanismer, der er indbygget i meddelelserne. Disse bruges til evt. opfølgning af mere målrettet tilbud/markedsføring og kun i umiddelbar forlængelse af den aktuelle kampagne.

Når du bliver kunde hos Autogaarden Ikast A/S

Ved prøvekørsel af en bil

Når du prøvekører en bil hos os, indhenter vi en række persondata om dig.

 • Dit fulde navn og CPR nummer
 • Kørekort informationer
 • Bopælsadresse
 • Dit telefonnummer og/eller e-mail
 • Og beder du os om at udarbejde tilbud på forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser mv.

Ved køb eller leasing af en bil

Når du køber eller leaser en bil hos en os, indhenter vi en række persondata om dig. Herunder kan du se en liste over, hvilken informationer vi som minimum vil have brug for i forbindelse med køb af bil:

 • Dit fulde navn og CPR nummer
 • Bopælsadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail
 • Og skal vi bistå med forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser mv.

Ved værkstedsbesøg

Når du benytter et af vores værksteder, indhenter vi, første gang du besøger os, følgende persondata, med mindre vi allerede har disse oplysninger ifm køb af bilen:

 • Dit fulde navn
 • Bopælsadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail
 • Din bils registreringsnummer
 • Evt. CVR nr.

Hvad bruger vi dine persondata til, og hvem deler vi dem med

Som kunde hos Autogaarden Ikast A/S deles dine persondata med Suzuki Bilimport Danmark A/S, som begge bruger dine persondata til at administrere kundeforholdet, håndtere garantiforpligtigelser, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, løbende samhandel, markedsføring samt statistikformål.

Suzuki Motor Corporation registrerer stelnumre i forbindelse med produktionen af Suzuki biler samt bilernes indregistrering i Danmark. Vi videregiver ikke persondata til Suzuki Motor Corporation om ejerforholdet af bilen. Se Suzuki Motor Corporation global privacy policy her https://www.globalsuzuki.com/cookies/index.html

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er:

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med prøvekørsel af bil eller salg af vores produktportefølje, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandling, som er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering til vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, løbende samhandel, markedsføring samt statistikformål er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede.

Autogaarden Ikast A/S og Suzuki Bilimport Danmark A/S hverken sælger, overdrager eller videregiver dine persondata til tredjepart, uden at det er en nødvendig videregivelse for at udføre en aftalt gerning fx i forbindelse med indregistrering, forsikring eller finansiering af din bil.

Hvor længe opbevarer vi dine data

Autogaarden Ikast A/S og Suzuki Bilimport Danmark A/S overholder altid gældende dansk lovgivning om lagringsperioder for persondata fx jævnfør bogføringsloven, Skat og hvidvaskningsloven.

Når dine persondata ikke længere er nødvendige, sletter vi dem eller de anonymiseres, således at vi kun behandler ikke personhenførbare data om bilen og demografi og analyseinformation.

Hvem er vores samarbejdspartnere

Autogaarden Ikast A/S og Suzuki Bilimport Danmark A/S formidler igennem forskellige samarbejdspartnere forskellige produkter i forbindelse med bilsalg, værkstedsydelser og tilbehør. Vores samarbejdspartnere er:

If skadesforsikring

eBilfinans (Nordea Finans Danmark A/S)

Nordea Fleet

Dine rettigheder:

Ret til at se data (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de data, som vi behandler om dig samt oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener, din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer/ajourføring så hurtigt som muligt.

Ret til sletning
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem vi har indhentet om dig hos andre aktører. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne i top eller bund af denne privatlivspolitik til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Ret til at få information om nye formål

Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

Ret til at trække dit samtykke til elektronisk markedsføring tilbage
Hvis vores behandling af dine oplysninger kun sker på grundlag af dit samtykke til elektronisk markedsføring, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle dine oplysninger med henblik på elektronisk markedsføring. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Dine klagemuligheder

Fortæl os, hvis vi har klokket i det

Som dataansvarlige virksomheder ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Skulle vi alligevel have lavet en fejl, eller du mener at vi har fejlbehandlet dine data eller lign., er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan rette op på det. Du kan kontakte os her:

post@auto-ikast.dk eller telefon 97 15 44 56

Via Suzuki Bilimport Danmark A/S: https://www.suzuki.dk/om/kontakt/kontakt-suzuki

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du en forespørgsel?

Send en besked via formularen, ring på tlf. 97 15 44 56 eller send os en email på post@auto-ikast.dk​ og hør hvad vi kan gøre for dig.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.